> รับแปลภาษาพม่า แปลพม่า ล่ามพม่า พากย์เสียงพม่า
bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

รับแปลพม่าในแต่ละปีนั้น ทางศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ได้ให้บริการแปลเอกสารพม่าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงแปลจากอังกฤษและไทยเป็นภาษาพม่าเป็นจำนวนมากกว่า 300-500 หน้าในแต่ละปี ซึ่งสิ่งนี้หมายความว่า ทางสถาบันของเรานั้น ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในด้านการแปลภาษาพม่าเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ใช้บริการทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมครบเกือบทั่วทุกทวีปทั่วโลก โดยทางเราเปิดให้บริการแปลภาษาพม่าในคู่ภาษาดังต่อไปนี้

• แปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย (Burmese/Myanmese into Thai translation)
• แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า (Thai into Burmese/Myanmese translation)
• แปลภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ (Burmese/Myanmese into English translation)
• แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า (English into Burmese/Myanmese translation)

ทางศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่นมีทีมงานนักแปลภาษาพม่า ซึ่งเป็นอาจารย์ คณะเจ้าหน้าที่ประจำที่ประจำสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำของไทย และยังมีอดีตผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษของไทยซึ่งเป็นชาวพม่าโดยตรงเป็นผู้แปลเอกสารในสาขาวิชาต่างๆ ให้กับทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่นมาอย่างสม่ำเสมอ โดยทางเรามีกระบวนคัดเลือกบุคลากรนักแปลภาษาพม่าอย่างเข้มงวด โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแปลเอกสาร ก่อนคัดเลือกเข้าร่วมทีมงานนักแปลคุณภาพกับทางสถาบันฯ ทำให้ผู้ใช้บริการต่างมั่นใจว่างานแปลทุกชิ้นนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำทั้งด้านการใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์

นอกจากนี้ เรายังมีนักแปลพม่าเป็นไทยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิความรู้ในภาษาพม่าเป็นอย่างดี ที่สามารถแปลเอกสารประเภทต่างๆ ในภาษาพม่าเป็นภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถแปลได้ครอบคลุมหลากหลายเนื้อหาและหลายสาขาวิชา อาทิ  กฎหมาย การตลาด บัญชีและการเงิน ไอทีและคอมพิวเตอร์ โบรชัวร์ และอื่นๆ หากคุณสนใจใช้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-730-9933-4 ,092-595-9933

รายชื่อผู้ใช้บริการแปลภาษาพม่า (เพียงบางส่วน)
APCD (ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ แห่งเอเชียและแปซิฟิก) ใช้บริการแปลสไลด์นำเสนอโอกาสสำหรับผู้พิการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน แปลเอกสารราชการที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลประเทศพม่าจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
ลูกค้าจากประเทศสวีเดน ใช้บริการแปลคู่มือแนะนำการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ใช้บริการแปลโบรชัวร์ Toshiba Notebook จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่า
ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ใช้บริการแปลเอกสารคำฟ้องคดีแพ่งจากภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจากประเทศอินเดีย ใช้บริการแปลใบรับรองจบการศึกษาจากภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ใช้บริการแปลใบรับรองวิชาชีพแพทย์จากภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ
ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ใช้บริการแปลจดหมายส่วนตัวจากภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษ
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลหนังสือรับรองสถานะจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลฉลากเครื่องสำอางค์จากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
ลูกค้าบุคคลทั่วไป ใช้บริการแปลบัตรประจำตัวประชาชนจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย


สถานฑูตพม่าประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 132 ถนนสาทรเหนือ กทม. 10500
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 233-2237, 234-4698, 233-7250, 234-0320, 637-9406
หมายเลขโทรสาร : (662) 236-6898ตัวอย่างแป้นพิมพ์ภาษาพม่า / พม่า (Zawgyi Keyboard)

ตัวอย่างตัวเลขภาษาพม่าข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศพม่า
ชื่ออย่างเป็นทางการ : ประเทศพม่า   (Burma หรือ Myanmar) หรือ สหภาพพม่า (Union of Myanmar)  
ภาษาราชการ : ภาษาพม่า/พม่า (Myanmese หรือ Burmese)
สถานที่ตั้ง : ทวีปเอเชีย
เมืองหลวง : ปีนมานา (Pyinmana) ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ แทนที่เมืองหลวงเดิม คือ ย่างกุ้ง  (Yangon)
เขตปกครองสำคัญ : เขตย่างกุ้ง (Yangon) มีเมืองเอกคือเมืองย่างกุ้ง
  เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) มีเมืองเอกคือเมืองมัณฑะเลย์                
  เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) มีเมืองเอกคือเมืองทวาย
  เขตอิรวดี (Ayeyarwady) มีเมืองเอกคือเมืองพะสิม
  เขตพะโค (Bago) มีเมืองเอกคือเมืองพะโค
  เขตมาเกว (Magway) มีเมืองเอกคือเมืองมาเกว  
  เขตสะกาย (Sagaing) มีเมืองเอกคือเมืองสะกาย
รัฐสำคัญ : กะฉิ่น (Kachin), กะยา (Kayah), กะเหรี่ยง (Kayin),ฉาน หรือไทใหญ่ (Shan),ชิน   (Chin),มอญ (Mon),ยะไข่ (Rakhine)
สกุลเงินที่ใช : จ๊าด (Kyat)
จำนวนประชากร : 50 ล้านคนโดยประมาณ
ศาสนา : ศาสนาพุทธ
พื้นที่ : 676,578  ตารางกิโลเมตร


ที่มาบางส่วนจาก: http://th.wikipedia.org

TAG

 

 

แปลภาษาพม่า
แปลภาษาพม่า
รับแปลภาษาพม่า
รับแปลภาษาพม่า
แปลพม่า
แปลพม่า
แปลพม่าเป็นไทย
แปลพม่าเป็นไทย
แปลไทยเป็นพม่า
แปลไทยเป็นพม่า
แปลพม่าเป็นอังกฤษ

 

ล่ามพม่า
ล่ามพม่า-ไทย
ล่ามพม่า-อังกฤษ
ล่ามพม่า
ล่ามพม่า-ไทย
ล่ามพม่า-อังกฤษ
พากย์เสียงพม่า
อัดเสียงพม่า
บันทีกเสียงพม่า
พากย์เสียงพม่า
อัดเสียงพม่า

แปลบัตรประชาชนพม่า
แปลสูติบัตรพม่า
แปลทะเบียนบ้านพม่า
แปลพม่าเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นพม่า
แปลอังกฤษเป็นพม่า
บันทีกเสียงพม่า
สิ่งพิมพ์ภาษาพม่า
สิ่งพิมพ์ภาษาพม่า
ทำกราฟฟิคภาษาพม่า
ทำกราฟฟิกภาษาพม่า